برترین مقاصد آسیایی برای سفر با کوله پشتی

کوچکترین و بزرگترین کشورهای آسیایی از نظر مساحت

تعدادی از وسیع ترین کشورهای جهان در قاره آسیا واقع شده اند. بزرگترین کشور جهان، روسیه است که با مساحتی معادل ۱۷٫۱ میلیون کیلومتر مربع توانسته است ۳۸٫۶۳ درصد از خاک قاره آسیا را به خود اختصاص دهد. کشور چین، دومین کشور بزرگ قاره کهن است که ۹٫۵۹۷ میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. سومین کشور وسیع آسیایی نیز کشور هند است که مساحتی معادل ۳٫۲۸۷ میلیون کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده. پنج کشور فلسطین، برونئی (Brunei)، بحرین، سنگاپور و مالدیو نیز کوچکترین کشورهای قاره آسیا می باشند. مالدیو، در میان این پنج کشور کوچک از همه کوچک تر است و این جزیره کوچک، مساحتی در حدود ۲۹۸ کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده است.

ادامه مطلب